Kompetensmål och kursplaner för våra YH-utbildningar

Kurser i Kyl- och Värmepumptekniker Poäng (5p=1 vecka)

Affärsmannaskap och kundrelationer 10 p
Elsystem i kylanläggningar 45 p
Examensarbete 20 p
Kyl- och värmepumpteknik 50 p
Grundläggande ventilationsteknik 20 p
Kylprocess, teori och praktik 40 p
LIA-A (lärande praktik) 30 p
LIA-B (lärande praktik) 30 p
LIA-C (lärande praktik) 40 p
Miljöteknik och lagstiftning inom kylområdet 15 p
Moderna kylsystem 40 p
Projektledning och entreprenadkunskap 10 p
Styrsystem i kyl- o värmepumpanläggningar 30 p
Ventilationsteknik - lagstiftning och systemkunskap 20 p

Totalt 400 p motsv knappt 2 års studier. Utbildningen är CSN-godkänd ansökan till CSN göres först efter du fått ditt antagningsbesked.

Exempel på kompetenser som utbildningen till Kyl- och Värmepumptekniker avser att uppnå:

• självständigt kunna lösa de förekommande uppgifter inom val av underhåll och installation av kyl- och värmepumpsystem.
• självständigt föreslå åtgärd och metod för att avhjälpa fel vid felsökning.
• kunna välja det mest fördelaktiga alternativet vid systemlösning utifrån miljö-, tillgänglighets-, service-, energi- samt driftsäkerhetsaspekter.
• självständigt arbeta med olika metoder för att transportera kyla och värme samt olika verkningsgrader beroende på val av ventilationssystem.
• lägga upp drift- och underhållsplaner för skiftande kyl- och ventilationssystem.
• yrkesmannamässigt ge välförankrade råd om metoder för eliminering av onödigt ljud med hjälp av skiftande ljuddämpningar.
• kommunicera med kund utifrån ett företagsperspektiv, där merförsäljning måste kombineras med kundnytta samt etiskt/moraliskt affärsmannaskap.

-----------------


Produktblad för nedladdning finns till höger på denna sida.