Stor brist på kyltekniker

Aktuella artiklar slår larm om bristen på tekniker:
Göteborgs-Posten 2018-08-17: Christian Boström, Arbetsledare vid Svensk Kylservice AB

Sveriges Radio uppmärksammade också detta för ett par år sedan, men branschen har vetat detta i flera år.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5924183

Det finns hopp - vi har haft bra tryck i årets antagning
Månadsskiftet augusti-september startade våra yrkeshögskoleutbildningar i Helsingborg, Göteborg och Stockholm!
Stockholm är ny etablering från i höst och trots kort startsträcka har vi där 27 nya adepter till branschen.

Totalt alla orter är det 70 blivande kyl- och värmepumptekniker är nu på väg till en mycket god arbetsmarknad.

Vi kan i princip lämna anställningsgaranti för de som klarar utbildningen - det är mycket stor efterfrågan på denna kompetens.