Kompetensmål och kursplaner för våra YH-utbildningar

Kurser i Kyl- och Värmepumptekniker Poäng (5p=1 vecka)

Affärsmannaskap och kundrelationer 10 p
Elsystem i kylanläggningar 45 p
Examensarbete 20 p
Kyl- och värmepumpteknik 50 p
Grundläggande ventilationsteknik 20 p
Kylprocess, teori och praktik 40 p
LIA-A (lärande praktik) 30 p
LIA-B (lärande praktik) 30 p
LIA-C (lärande praktik) 40 p
Miljöteknik och lagstiftning inom kylområdet 15 p
Moderna kylsystem 40 p
Projektledning och entreprenadkunskap 10 p
Styrsystem i kyl- o värmepumpanläggningar 30 p
Ventilationsteknik - lagstiftning och systemkunskap 20 p

Totalt 400 p motsv knappt 2 års studier. Utbildningen är CSN-godkänd ansökan till CSN göres först efter du fått ditt antagningsbesked.

Exempel på kompetenser som utbildningen till Kyl- och Värmepumptekniker avser att uppnå:

• självständigt kunna lösa de förekommande uppgifter inom val av underhåll och installation av kyl- och värmepumpsystem.
• självständigt föreslå åtgärd och metod för att avhjälpa fel vid felsökning.
• kunna välja det mest fördelaktiga alternativet vid systemlösning utifrån miljö-, tillgänglighets-, service-, energi- samt driftsäkerhetsaspekter.
• självständigt arbeta med olika metoder för att transportera kyla och värme samt olika verkningsgrader beroende på val av ventilationssystem.
• lägga upp drift- och underhållsplaner för skiftande kyl- och ventilationssystem.
• yrkesmannamässigt ge välförankrade råd om metoder för eliminering av onödigt ljud med hjälp av skiftande ljuddämpningar.
• kommunicera med kund utifrån ett företagsperspektiv, där merförsäljning måste kombineras med kundnytta samt etiskt/moraliskt affärsmannaskap.

-----------------


Produktblad för nedladdning finns till höger på denna sida.

Gör din ansökan genom att fylla i fälten nedan och bifoga filer med dina betyg, CV och ev andra intyg eller rekommendationer

Namn på deltagare inkl pers nr och kontaktuppgifter (mobil, mail o adress):
Bifoga filer med följande:

Ange hur du fick information om våra utbildningar:
genom våra annonser i tidningar
utbildningssidor på nätet
Yh-myndighetens hemsida
mässbesök
tips av vänner eller släktingar
internetsökning, gärna vilken sida du hittade oss på
facebook eller annan annonsering på nätet
ev annat
När du skickar in dina uppgifter går det automatiskt ett bekräftelsemail till din uppgivna mailadress ovan, det mailet kan hamna i skräpposten hos dig beroende på dina inställningar. Har du inte fått någon bekräftelse inom 15 min så hör av dig till oss på info@personalskills.se eller ring 0706472747
Jag godkänner GDPR policy ( Läs mer)